Erhvervsforedrag

 

Book Christiane til inspirerende foredrag og workshops om konflikthåndtering, om at gøre svære samtaler til gode samtaler og for at nedbringe og forebygge stress.

 

Kontakt mig på telefon +45 61700 777 og lad os aftale nærmere eller skriv til:

Christiane@innergame.dk

Så gør vi foredraget eller workshoppen perfekt til din virksomhed eller forening!

 

 

Hvilke kommunikationsgreb skal der til for at 2 mennesker begge føler sig vindere i en svær samtale?

 

Kan du kommunikere, så du møder andre mennesker der hvor de er, kan du alt.

Få (endnu) bedre samarbejde og klar kommunikation ved alene at skrue op for to egenskaber, som du allerede besidder og som gør de svære samtaler nemmere og som gør, at du føler, at der er en gensidig forståelse.

For det vi tit overser, er “the missing link” i kommunikationen som er nøglen til at låse op for det, der kan virke som store problemer, til små problemer.

I kommunikation er der tre lag, der afgører kvaliteten af kommunikationen.

Der er det synlige og der er det usynlige, som foregår i hver og en af os.

Desværre har vi tendens til at fokusere på det synlige, mens det, der i virkeligheden afgør udfaldet af samtalen eller kommunikationen er det, der foregår usynligt og ubevidst.

I dette foredrag/workshop får du indsigt i, hvor stort et løft kommunikationen i jeres organisation kan få alene ved at flytte opmærksomheden et enkelt lag ned i Forståelsesmodellen og hvordan I løfter kommunikationen mange niveauer op.

 

 

Hvad er den mest effektive metode til at forebygge og håndtere stress i virksomheden og på personligt plan?

 

…aldrig før har vi haft så meget fokus på stresshåndtering på jobbet.

…aldrig før har så mange været ramt af svær stress som nu – på trods af 30 års indsats.

I følge Stressforeningen i Danmark har 430.000 danskere symptomer på alvorlig stress hver dag.

Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

Det tyder på, at vi har brug for at forebygge og håndtere stress markant anderledes end tidligere.

Det er netop det, som dette foredrag lægger op til og giver nogle bud på hvordan et nyt syn på stress og mennesker kan ændre alt.

I den nuværende måde at håndtere stress på, glemmer vi at regne mennesket for at være helt.

Hver gang vi ikke er i balance i privatlivet, øges vores risiko for at blive ramt andre steder i livet.

For vi er hele mennesker.

Når vi føler os frustrerede, magtesløse og drænet for følelsesmæssig energi i hjemmet, er det direkte hæmmende for vores evne til at håndtere komplekse udfordringer og konflikter på arbejdspladsen.

Hvis vi vil øge trivsel, robusthed og sundhed (og dermed nedbringe sygefraværet), skal vi til at kigge på, hvordan vi bedst kan skabe ligevægt i både hjem og job.

Vi bliver nødt til at se på den følelsesmæssige stress-faktor der ligger på lur i vores nære relationer og måden vi håndterer modgang.

Den gode nyhed er, at der findes metoder og redskaber som alle kan lære.

Som giver større livsglæde og trivsel 360 grader i livet.

Det er gode nyheder for din virksomhed.

Så de 12% der rammes af svære stress-symptomer, kan blive til væsentlig færre.

I dette foredrag sætter stresscoach og terapeut Christiane Meulengracht fokus på:

• Derfor slår vores nuværende stress-indsats fejl

• Sådan forebygger vi stress-sygemeldinger

• Sådan nedbringer I antallet af sygedage

• De tre egenskaber du som leder i dag, skal træne for at forebygge stress i din organisation

• Derfor skal I skrue op for integriteten, hvis jeres medarbejdere fortsat skal være jeres største aktiv.

 

 

Christiane foredrag stress kommunikation

Hvordan lærer man at elske konflikter?

Ved at opdage hvordan vi kan bruge konflikter til at skabe vækst, trivsel og udvikling.

 

Foredrag /Workshop for ledere om at håndtere konflikter på en måde, der skaber potentiale, vækst og muligheder for virksomheden og individet.

Hvordan løser vi konflikter succesfuldt? Er kriser og konflikter kun dårlige?

Konflikter kan foregå på flere planer – og aktiverer følelser hos de indblandede.

For konflikter uden følelser – holdt helt rationelt – bliver ikke til konflikter.

 

Hvad hvis vi så konflikter som en ÅBNING, frem for en irriterende sten i skoen?

Foredrag /Workshop for ledere om at håndtere konflikter på en måde, der skaber potentiale, vækst og muligheder for virksomheden og individet.

Research viser, at ledere og mellemledere bruger min. 20% af deres tid på konflikthåndtering.

85% af alle ledere beretter at de dagligt håndterer konflikter.

Konflikter er del af livet.

Alligevel bruger vi meget energi på at prøve at undgå dem.

Men de fleste konflikter indeholder et enormt potentiale for vækst og udvikling.

Det er blot de færreste der udnytter det.

I stedet bliver konflikter tids-røvere, der koster både på medarbejder trivsel, kundeservice og på bundlinjen.

Det er ikke konflikterne, der koster, det er ledernes håndtering af konflikterne (eller mangel på samme), der koster dyrt for virksomheden og som hæmmer produktivitet.

Det, som mange overser er, at alle konflikter opstår på både indre og ydre plan.

Men som regel er vi meget fokuserede på at løse det ydre, mens løsningen ligger i det indre.

Når det gælder konflikthåndtering, er det, ser bliver beskrevet som problemt meget ofte blot et symptom på et dybereliggende problem, som de færreste adresserer.

Og det resulterer i, at konflikter bliver drænende, tunge og koster.

Og jo mere du som leder lærer at komme ind til sagens kerne og afdække den skjulte konflikt, jo bedre kan du håndtere konflikten på en måde der skaber læring, vækst og udvikling. Både organisatorisk og på et menneskeligt plan.

Som uddannet mediator og efter at have arbejdet med konfliktløsning i flere årtier – både i teams og individuelt – giver Christiane jer her et foredrag, der går dybt ind i de psykologiske faktorer af konflikter.

I får helt konkret forståelse og redskaber med, der gør jer i stand til at spotte de skjulte konflikter og håndtere dem så produktivitet og trivsel stiger.

Konflikter er en del af livet – både i erhverv og privat. Når de håndteres klogt og korrekt, kan du gøre konflikter til potentiale og vækst frem for begrænsende vanskeligheder

Christiane foredrag om konflikter