Konflikt og konfliktsky er en dårlig cocktail. Især i parforhold.

Konflikt og konfliktsky.

 

Jeg har været konfliktsky det meste af mit liv. Jeg har forsøgt at undvige konflikt.

Den indbyggede mekanisme, der skulle hjælpe mig og holde mig ”ude af ballade”, har dog vist sig at være falsk. Jeg må erkende, at min konfliktskyhed har kostet mig mere smerte end hvis jeg havde haft modet til at give udtryk for hvad jeg i virkeligheden følte. Til fx at sige ”Nu bliver jeg vred” – eller blot NEJ.

 

Konflikt - raseri - slut med konfliktsky. Parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht

 

Hvad er konflikt?

En konflikt er defineret af, at to eller flere parter har modsatrettede interesser. Se, hvis blot vi altid kunne sige: ”Okay – så synes du det og det og jeg synes noget andet” med respekt og ligeværdighed, ville konflikter ingenting fylde. Vi kan finde en til lejligheden god løsning i fred og fordragelighed.

Vi kunne også blive enige om at være uenige. Nuvel.

 

Hvordan håndterer du konflikt?

Jeg vil også gerne understrege, at konflikter i sig selv ikke er en dårlig ting. Det kan være super kreativt. Dét, der i virkeligheden spænder ben for os, er måden vi håndterer konflikten og problemerne.

Konflikter, hvor vi formår at kommunikere ligeværdigt og med respekt for den andens synspunkter kan være helt vildt skabende.

 

Men det er jo ikke altid det, der sker. Og ikke i vores vigtige relationer. Oftest er det de relationer, hvor der er mest på spil, hvor vi kan opleve mest smerte når det handler om konflikt.

Det er også her, sandheder tit bliver dækket til eller vi behændigt undgår visse emner. Eller reaktioner. Vi bliver konfliktsky og måske endda over-pleasende. Det er tit her, vi føler os ramt personligt og træder ind i dramaet.

 

Når vi ikke håndterer en konflikt som ligeværdige og i respekt, bliver det drama. Drama handler om at der bliver taget underansvar og eller overansvar. Det handler meget tit om at vi indtager nogle (gamle, forudindtagede) roller.

Dramaet er kendetegnet ved mønstre.

Og er oftest kendetegnet ved dømmende og negativ kommunikation. Og næsten værst af alt: vores egen fortolkning.

 

Konflikt - ensomhed - parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht

 

Når fortolkning bliver kilde til konflikt

Vores fortolkning er formet af al den bagage vi har med. Vores opvækst, vores værdier, vores traumer, tab og tilknytningsmønstre. Vores kærlighedskode og vores skygger. Vores overbevisninger og erfaringer.

 

Vi lever efter de følelser der opstår inde i os på baggrund af vores overbevisninger og tanker og ikke efter omgivelserne. Dvs at vi lever efter en subjektiv fortolkning mere end en universel sandhed. I mine øjne er der en sandhed for hver person. For hvert sæt øjne der ser. Betinget af det filter, vores fortolkning udgør.

Det er muligt at der sker noget, eller vi oplever noget, der trigger følelser i os. Svære, uregerlige følelser. Og måske har vi utrolig meget lyst til at give noget uden for os (en person, en hændelse, omstændigheder) skylden for vores ubærlige følelser.

Men vores følelser er vores. Når vi tager ejerskab for dem – dvs vedkender os, at det er vores og ikke nogle, som vi kan give andre ansvaret for, sker der noget magisk. For så kan vi holde op med at kæmpe imod dem.

 

Det her er drama

Drama kan være helt udtalte og åbenlyse, fx skænderier eller skilsmisser. Drama kan være alle de konflikter og dramaer, som fejes ind under gulvtæppet. Eller vi negligerer. Udsætter. Eller fornægter. Måske for ikke at forstyrre freden eller den gode stemning. Eller fordi det virker for svært at tage dem op. Eller vi er bange for hvad der så vil ske.

 

Drama kan være både det, der foregår mellem dig og en anden og så alle de små dramaer, der kan foregå inde i os.

 

Når jeg tænker på alle de timer jeg har brugt i mit liv på mentalt at gennemleve samtaler og alt det jeg ville ønske, at jeg havde sagt, hvis jeg ikke havde for bange, usikker eller følt mig overrumplet.

Alle de gange jeg i mit hoved har gentaget scenarier som de kunne være eller aldrig var.

Alle de gange jeg har frygtet et møde eller et sammenstød og brugt ufatteligt meget krudt i tiden op til.

Konflikt og konfliktsky. Øv!

 

Den måde, vi håndterer konflikter og drama på, er defineret af hvad der foregår inde i os. Ikke vores ”mod”part.

 

 

Generelt kan vi sige at konflikter og kontroverser er dem, hvor du nemt kan træde væk og hvor du ikke er påvirket følelsesmæssigt i længere tid. Det kan godt være at de tager tid at deale med, men det følelsesmæssige, kan du godt slippe.

 

Dramaer, derimod er dem, der fastholder os i negativ adfærd, i offerrollen og som koster vanvittigt meget for følelseskontoen, kærlighedskontoen og vores energi.

 

Mange konflikter i vores nære relationer bliver til dramaer

 

Drama indeholder tit én eller flere af følgende elementer:

nogen, der vil have ret

– nogen, der forsøger at løse problemer for andre

– nogen, der dømmer og beskylder

– nogen, der føler sig dømt, overfuset og uretfærdiggjort

– sandheder der ikke siges

– misforståelser

– manglende lytning

– manglende respekt

– manglende selvindsigt

– nogen, der vil kontrollere og styre

– nogen, der føles sig magtesløs

– negativ, forudindtaget dialog

– monologer

– forsvar og bortforklaring

– forkertgørelse af andre og deres synspunkter (en anden måde at berettige sig selv)

– sort/hvidt syn

– manglende ligeværd

– sammenligninger

– unuanceret kritik

– frygt

– ukontrolleret eller undertrykt vrede

– sarkasme og passiv-aggressiv kommunikation

– projektion

– aggression

– konkurrence

– kontrol og styring af den anden eller andre

– kampen om hvem det er mest synd for

– skjult agenda – dvs forsøg på manipulation

– tilbageholdt adfærd eller ord, for at styre den andens adfærd

– en intention, der langt fra handler om kærlighed.

– egostyret adfærd

 

Hvis du nu kan se, at dramaerne fylder i dit liv, siger jeg tillykke. For så er du førte skridt på vejen: at se det.

 

Allerkærligst, 

Christiane

 

1 Comment

  1. […] Eller: konflikt og konfliktsky er en dårlig cocktail – især i parforhold <<< […]

Efterlad en kommentar
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.